Miasto jest w Wielgipolszcze ku słońca zachodu, starożytne i piękne, od nieznanych owych jeszcze snadź założone potomków lechowych. Stądże lubo z początków małych róść poczęło, w tę, którą dziś widzimy, możność się zawzięło. Samuel ze Skrzypny Twardowski
Kategorie: Wszystkie | Komentarz | Przemyślenia | Przeszłość | Tak to wygląda | Wizja przyszłości
RSS